دیسکی لنت
واحد کنترل کیفیت

آزمایشگاه تخصصی و مراحل تست کیفیت در خط تولید کارخانجات دیسکی لنت

تست مواد اولیه

1-تعیین درصد خاکستر (ISIRI 377)

2 -تعیین درصدرطوبت

3 -تعیین درصدخلوص

4- دانه بندی (ASTM E 11)

PH-5

6-تست هاي رزین فنولیک مطابق استانداردهاي ارائه شده

7-وزن مخصوص

8-تست تعیین ویسکوزیته با کاپ ویسکوزیمتر

9 -تست جذب روغن

تست محصول نهایی

    1-تست اصطکاك و سایش 661 J SAE 

    2 -تست انبساط حرارتی 6313 ISO

    3 -تست مقاومت برشی ISO6312 -در دماي محیط و           دماي 300 درجه سانتی گراد (JIS D 4421)

    4- تعیین سختی راکول

    5 -تست صدا

    6-تست تراکم پذیري 6310 ISO 

    7-سنجش ضخامت پوشش

    8 -تست مقاومت رنگ در برابر مایع ترمز 275197               D KHODRO IRAN 

    9 -تست دینامیک خودرو

    10-تست تخلخل

    11-تعیین چگالی

    12-تعیین وزن از دست رفته در احتراق (LOI )

image

1

مدیر کارخانه

image

2

مدیر تولید

image

3

مدیر کنترل کیفیت

image

4

مدیر فروش

image

5

روابط عمومی