سفارش آنلاین

با پر کردن فرم زیر میتوانید اقدام به ثبت سفارش به صورت آنلاین کنید.
پس از ثبت سفارش منتظر تماس مسئولان شرکت دیسکی لنت باشید.

(مثال : ۳۳۳۳۳۳۳۳-۰۲۱)
(مثال : ۳۳۳۲۲۲۲-۰۹۱۹)

$product->post_title, “link” => get_permalink($product->ID), “inbox” => get_post_custom_values(“inbox”, $product->ID));
}
?>
واحد شمارش لنت کارتن می باشد. برای هر محصول تعداد دست لنت در هر کارتن در مقابل آن نوشته شده است.

” type=”checkbox” for=”spin_“>