ارتباط با شرکت

دفتر تهران:

میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، میدان نجم‌آبادی، پلاک ۲۸، واحد ۶

کدپستی: ۱۹۱۹۷۱۴۳۸۹

شماره تماس:

۰۲۱-۲۲۲۲۰۹۴۵
۰۲۱-۲۲۹۱۵۱۵۹

فکس:

۰۲۱-۲۶۴۰۵۳۵۶

کارخانه:

سمنان – ابتدای جاده فیروزکوه – شرکت کارخانجات دیسکی لنت ایران

کدپستی: ۵۸۱۴۶۳۵۵۹۱

شماره تماس:

۰۲۳-۳۳۳۰۳۶۶۶
۰۲۳-۳۳۳۰۱۵۲۰
۰۲۳-۳۳۳۰۱۵۲۱

پست الکترونیک: info@discylent.com

مدیرعامل: آقای حسن کامرانی

مدیر کارخانه: آقای ایمان عزیزالدین

واحد فروش و سفارشات:

۰۲۳-۳۳۳۰۳۶۶۶
۰۹۰۳-۲۳۰۳۶۶۶